คริสตัลเทียม
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงหยดน้ำ (ใหญ่) / สีแดง
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงหยดน้ำ / สี เขียว
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงเพชร 6 เหลี่ยม เล็ก / สีเหลือง
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงเพชร 6 เหลี่ยม เล็ก / สีแดง
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงดอกไม้ กลีบมน / สีแดง
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงดอกไม้ กลีบมน / สีเขียว
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงดอกไม้ กลีบมน / สีเหลือง
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงดอกไม้ กลีบแหลม / สีเหลือง
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงดอกไม้ กลีบแหลม / สีแดง
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงดอกไม้ กลีบแหลม / สีเขียว
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงดอกไม้ กลีบมน / สีชมพู
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงเพชร 6 เหลี่ยม ใหญ่ / สีแดง
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงเพชร 6 เหลี่ยม เล็ก / สีฟ้า
อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงหยดน้ำ / สีน้ำเงิน