ราคากากเพชร (ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าส่ง)

ขายส่ง
– แวววาวธรรมดา  750 บาท / กก.
– สะท้อนแสงสีรุ้ง (โฮโลแกรม)  850 บาท / กก.

ขายปลีก
❉ ปริมาณ 500 กรัม หรือครึ่งกก. (มีขายทุกสี ทุกเบอร์เกล็ด)
– แวววาวธรรมดา  420 บาท / ครึ่งกก.
– สะท้อนแสงสีรุ้ง (โฮโลแกรม)  470 บาท / ครึ่งกก.

❉ ปริมาณ 120 กรัม (มีขายบางสี ตามรูปด้านล่าง)
– แวววาวธรรมดา  130 บาท / ขวด
– สะท้อนแสงสีรุ้ง (โฮโลแกรม)  140 บาท / ขวด