อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก ทรงดอกไม้ กลีบแหลม / สีเขียว

อะคริลิกเทียม คริสตัลพลาสติก
นิยมใช้ประดับตกแต่งผ้า หรืองานประดิษฐ์ต่างๆ

ดอกไม้ กลีบแหลม สีเขียว ก้นแบน ราคา 450 บาท
– ขนาด : 1.8 ซม. 
– ปริมาณ : 130 กรัม

 การแสดงความเห็นถูกปิด